2 girls and 1 boy, born 22 November 2018.

Mother: S*Ida's Abracadabra, SBI g

Father: CaTaLi's Ragnar, SBI b

Vi är diplomerade uppfödare och följer SVERAKs regler för kattungeförsäljning.
I priset ingår stamtavla, 2 vaccinationer, avmaskning, veterinärbesiktning, chipmärkning, doldafelförsäkring och kattungepaket.

Tidigare kullar:

Maj 2017

April 2017

Juni 2012

September 2011

Mars 2011

Mars 2010

Oktober 2010

2009

TILLBAKA

KATTUNGAR/KITTENS

diplomeringslogowebb

Av SVERAK diplomerad uppfödare 25 februari 2010.

November 2012

September 2014

Maj 2015

Juni 2015

Mars 2016

Mars 2016

Mars 2016

Juli 2016

Ida's Fröken Fräken

SBI g

Avvaktar/Option

Ida's Min Anita

SBI a/n

Avvaktar/Option

Ida's Sven-Ingvar

SBI d

Reserverad

allatre22v900

Pictures