Vi väntar kattungar i vecka 8 efter Jennifer och Ragnar
samt i vecka 10 efter Corinne och Ragnar.

Vi är diplomerade uppfödare och följer SVERAKs regler för kattungeförsäljning.
I priset ingår stamtavla, 2 vaccinationer, avmaskning, veterinärbesiktning, chipmärkning, doldafelförsäkring och kattungepaket.

Tidigare kullar:

Maj 2017

April 2017

Juni 2012

September 2011

Mars 2011

Mars 2010

Oktober 2010

2009

TILLBAKA

KATTUNGAR/KITTENS

diplomeringslogowebb

Av SVERAK diplomerad uppfödare 25 februari 2010.

November 2012

September 2014

Maj 2015

Juni 2015

Mars 2016

Mars 2016

Mars 2016

Juli 2016