Kattungar födda 18 december 2022

Kittens born 18 December 2022

Froken3

Gi Mairo da MaKaJa (Mio)
SBI n21

IC S*Ida's Fröken Fräken
SBI f

S*Ida's Fröken Krusidull

Fröken Fräkens kattungar/kittens

Mio_1år
Hjärtan