random1

VÅRA BIRMOR

Släkt & Vänner

Ida's Comtesse
SBI e

Hona - Ab

Galleri

Stamtavla

Utställningsresultat

Olga100

Ida's La Donna è Mobile, SBI g

Hona

Galleri

Stamtavla

Utställningsresultat

Donna100

Ida's Cecilia Beretta, SBI n

Hona - Ab

Galleri

Stamtavla

Utställningsresultat

Cecilia100

–OLGA –

– DONNA –

– CECILIA –

KASTRATER

AVELSHONOR

Ida's Jennifer Juniper
SBI d21

Hona - Ab

Galleri

Stamtavla

Utställningsresultat

Jennifer-7-mån_100px

– JENNIFER –

Loppan100x100

FODERVÄRDSKATT

ABBY

Fröken Fräken

- ERAGON -

IT* Dei Draghi Blue
Eragon, SBI n

Hane Aa

Galleri

Stamtavla

Utställningsresultat

Froken9001

Ida's Fröken Fräken, SBI f

Hona - Aa

Galleri

Stamtavla

Utställningsresultat

Abby100px

Ida's Abracadabra, SBI g

Hona - Aa

Galleri

Stamtavla

Utställningsresultat

Lilla Loppan

Ida's Cyndi Lauper,
SBI b

Hona

Galleri

Stamtavla

Utställningsresultat

DESIRÉ

Eragon100x100

AVELSHANE

Ida's Desiré,
SBI h21

Hona, Aa

Galleri

Stamtavla

Utställningsresultat

Desire100x100