Fröken Fräken & Eragon - Kattungar födda 5 november 2020

Kittens born 5 November 2020

FrokenFraken

CH S*Ida's Fröken Fräken
SBI f

IT Dei Draghi Blue Eragon

SBI n

Frökens kattungar/kittens

SBIn
Hjärtan

S*Ida's Sea Salt Sally