S* Ida's Jennifer Juniper - IT Dei Draghi Blue Eragon

Kattungar födda 6/6 2020

Kittens born 6 June 2020

Jennifers kattungar/kittens

1 week

kullen1vecka900

-

Eragon900

IT Dei Draghi Blue Eragon, SBI n

Jennifer3

S*Ida's Jennifer Juniper, SBI d21

Hjärtan

Namn

Kön

Färg

Status

S*Idas Sugar Vanilla Caramel

Hona

Brunsköldpaddstabby

SBI f21

Tingad/Booked

S*Idas Cornetto Mermaid

Hona

Brunsköldpaddstabby

SBI f21

Tingad/Booked

S*Idas Magnum Ruby

Hane

Rödtabby, SBI d21

Tingad/Booked

S*Idas Solero Mango

Hane

Rödtabby, SBI d21

Tingad/Booked

2 weeks

SugarVanillaCaramel

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

CornettoMermaid

S*Ida's Cornetto Mermaid

CornettoMermaid2

S*Ida's Cornetto Mermaid

MagnumRuby

S*Ida's Magnum Ruby

MagnumRuby2

S*Ida's Magnum Ruby

SoleroMango

S*Ida's Solero Mango

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Sugar1
Sugar2

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Sugar3

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Sugar4

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Sugar5

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Sugar6

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Sugar7

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Sugar8

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

S*Ida's Cornetto Mermaid

Cornetto1
Cornetto2

S*Ida's Cornetto Mermaid

Cornetto3

S*Ida's Cornetto Mermaid

Cornetto4

S*Ida's Cornetto Mermaid

Cornetto5

S*Ida's Cornetto Mermaid

S*Ida's Magnum Ruby

Magnum1
Magnum2

S*Ida's Magnum Ruby

Magnum3

S*Ida's Magnum Ruby

Magnum4

S*Ida's Magnum Ruby

Magnum5

S*Ida's Magnum Ruby

Solero1

S*Ida's Solero Mango

Solero2

S*Ida's Solero Mango

Solero3

S*Ida's Solero Mango

Solero4

S*Ida's Solero Mango

3 weeks

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Vanilla1
Vanilla2

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Vanilla3

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Vanilla4

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Vanilla5

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

S*Ida's Cornetto Mermaid

Cornetto6
Cornetto7

S*Ida's Cornetto Mermaid

Cornetto8

S*Ida's Cornetto Mermaid

Cornetto9

S*Ida's Cornetto Mermaid

Cornetto10

S*Ida's Cornetto Mermaid

S*Ida's Magnum Ruby

Magnum6
Magnum7

S*Ida's Magnum Ruby

Magnum8

S*Ida's Magnum Ruby

Magnum9

S*Ida's Magnum Ruby

S*Ida's Solero Mango

Solero5
Solero6

S*Ida's Solero Mango

Solero7

S*Ida's Solero Mango

Solero8

S*Ida's Solero Mango

Solero9

S*Ida's Solero Mango

7 weeks

Sugar9

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Sugar10

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Sugar11

S*Ida's Sugar Vanilla Caramel

Cornetto11

S*Ida's Cornetto Mermaid

Cornetto12

S*Ida's Cornetto Mermaid

Magnum10

S*Ida's Magnum Ruby

Magnum11

S*Ida's Magnum Ruby

S*Ida's Solero Mango

Solero10
Solero11

S*Ida's Solero Mango

Solero12

S*Ida's Solero Mango

11 weeks

Solero13
Solero14
Solero15
Solero16
Solero17

S*Ida's Solero Mango

S*Ida's Solero Mango

S*Ida's Solero Mango

S*Ida's Solero Mango

S*Ida's Solero Mango