Abby & Ragnar - Kattungar födda 22 november 2018

Kittens born 22 November 2018

Ragnar3
Abby2900

CH S*Ida's Abracadabra
SBI g

IC CaTaLi's Ragnar
SBI b

Abby's kattungar/kittens

Abby's litter, 2 weeks

allatre32v900
allatre22v900
allatre12v900
MinAnita2v
Fröken-Fräken_2v_900
två_2v_900

Abby's litter, 3,5 weeks

SvenIngvar9001
SvenIngvar9002
SvenIngvar9003
MinAnita9002
MinAnita9001
Fröken-Fräken_900_1
Fröken-Fräken_900_2

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Min Anita, SBI n

S*Ida's Min Anita, SBI n

S*Ida's Fröken Fräken, SBI f21

S*Ida's Fröken Fräken, SBI f21

Abby's litter, 6 weeks

Abby's litter, 6 weeks

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

SvenIngvar1
SvenIngvar2
SvenIngvar3
SvenIngvar4
MinAnita1
MinAnita2
MinAnita3
FrokenFraken2
FrokenFraken3
FrokenFraken4
FrokenFraken5
FrokenFraken6
FrokenFrakenAbby1

S*Ida's Fröken Fräken, SBI f21

S*Ida's Fröken Fräken, SBI f21

S*Ida's Fröken Fräken, SBI f21

S*Ida's Fröken Fräken, SBI f21

S*Ida's Fröken Fräken, SBI f

S*Ida's Fröken Fräken, SBI f

S*Ida's Min Anita, SBI n

S*Ida's Min Anita, SBI n

S*Ida's Min Anita, SBI n

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

Abby's litter, 10 weeks

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

SvenIngvar5
SvenIngvar6
SvenIngvar7

Abby's litter, 11 weeks

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Sven-Ingvar, SBI d

S*Ida's Min Anita, Sven-Ingvar and Fröken Fräken

S*Ida's Min Anita

S*Ida's Min Anita

Kullen
MinAnita4
MinAnita5