Vi planerar att para våra honor med Ragnar under året.

We plan to mate our females with Ragnar this year.

 

CaTaLi's Ragnar, SBI b - S*Ida's Abracadabra, SBI g

CaTaLi's Ragnar, SBI b - S*Ida's Corinne Corinna, SBI n

CaTaLi's Ragnar, SBI b - S*Ida's Padmé, SBI n

CaTaLi's Ragnar, SBI b - S*Ida's Jennifer Juniper, SBI d21

PLANER - PLANS