Vi planerar att para våra honor med Ragnar under vintern/våren.

We plan to mate our females with Ragnar during winter/spring.

PLANER - PLANS