efter Linéahusets Apricot Lykke, SBI e21 och CH S* Raynesgold Sweet Engla, SBI g

Födda 5/9 2011

12 veckor

allatre12v
ronnerdahl12v168 fiorella12v168 annabella12v168

S*Ida's Fiorella från Caramella
Hona, SBI e21

S*Ida's Rönnerdahl
Hane, SBI a21

S*Ida's Anna Bella Mirafior – Hona, SBI e21

annabella510
annabellaprofil9v249
annabella9v249

S*Ida's Anna Bella Mirafior – Hona, SBI e/e21 - tingad.

fiorella9v249a
ronnerdahl9v249

S*Ida's Rönnerdahl - tingad
Hane, SBI a21

S*Ida's Fiorella från Caramella - tingad
Hona, SBI e/e21

9 veckor

annabellaronnerdahl510

S*Ida's Anna Bella Mirafior
Hona, SBI e/e21

S*Ida's Rönnerdahl
Hane, SBI a21

annabellaronnerdahl249a
ronnerdahl9v2249

S*Ida's Rönnerdahl
Hane, SBI a21

S*Ida's Anna Bella Mirafior
och S*Ida's Rönnerdahl

fiorella9v2249
fiorella9v249

S*Ida's Fiorella från Caramella
Hona, SBI e/e21

8 veckor

tre510

7 veckor

annabella7v

S*Ida's Anna Bella Mirafior – Hona, SBI e/e21

Ronnerdahl7v fiorella7v

S*Ida's Fiorella från Caramella
Hona, SBI e/e21

S*Ida's Rönnerdahl
Hane, SBI a21

ikorgen

6 veckor

caramella6v510

S*Ida's Anna Bella Mirafior – Hona, SBI e/e21

TILL SALU

ronnerdal6v2249 ronnerdal6v249

S*Ida's Rönnerdahl – Hane, SBI a21

TINGAD

fiorella6v510

S*Ida's Fiorella från Caramella – Hona, SBI e/e21

TINGAD

5 veckor

allatre5101
Fiorella166 Annabella166
Ronnerdahl166

S*Ida's Rönnerdahl – Hane, SBI a21

TINGAD

S*Ida's Fiorella från Caramella – Hona, SBI e/e21

TILL SALU

S*Ida's Anna Bella Mirafior – Hona, SBI e/e21

TILL SALU

allatre5102
Ronnerdahl2571
Ronnerdahl2572
Ronnerdahl2574
Ronnerdahl2573

S*Ida's Rönnerdahl – Hane, SBI a21

Annabella2571
Annabella2573
Annabella2574
Annabella2572

S*Ida's Anna Bella Mirafior – Hona, SBI e/e21

Fiorella2571 Fiorella2572
Fiorella2573 Fiorella2574

S*Ida's Fiorella från Caramella – Hona, SBI e/e21

3 veckor

Ronnerdahl2266
Ronnerdahl1266

S*Ida's Rönnerdahl – Hane, SBI a21

Annabella1266 Annabella2266

S*Ida's Anna Bella Mirafior – Hona, SBI e/e21

Fiorella1266 Fiorella2266

S*Ida's Fiorella från Caramella – Hona, SBI e/e21

2 veckor

kattunge1460

S*Ida's Rönnerdahl – Hane, SBI a21

S*Ida's Anna Bella Mirafior – Hona, SBI e/e21

kattunge3460
kattunge2460

INGELAS KATTUNGAR