Cecilia & Lykke - Kattungar födda 13/6 2012

Kittens born 13 June 2012.

cecilia14man239 Lykke239

S*Ida's Cecilia Beretta
SBI n

S*Linéahusets Apricot Lykke
SBI e21

mollberg1209031
mollberg1209032
Bellman11v Mollberg11v
Ulla11v
Movitz11v
Amaryllis11v
Bellman10v322
Mollberg10v179
Movitz10v254
Ulla10v322
Amaryllis10v179
UllaBellman530

Mamsell Ulla och Bellman sover så gott.

Bellman9v3255 Mollberg9v255
Movitz9v2255
Amaryllis9v255
Ulla9v255
Bellman8v252 Mollberg8v252
Movitz8v252
Amaryllis8v252
Ulla8v252
Bellman7v249 Mollberg7v249
Movitz7v249
Amaryllis7v249
Ulla7v249
Bellman35v249 Mollberg25v249
Movitz15v249
Amaryllis15v249
Ulla25v249
Bellman4v2249 Mollberg4v249
Movits4v249
Amaryllis4v249
Ulla4v249
Bellman255 Mollberg255
Movitz255
Amaryllis255
Ulla255
mamsellulla249 amaryllis249
Mollberg249 Movitz249
Bellman249

Namn

Kön

Färg

Status

S*Ida's Bellman

Hane

SBI n21

SÅLD

S*Ida's Mollberg

Hane

SBI a21

SÅLD

S*Ida's Movitz

Hane

SBI a21

SÅLD

S*Ida's Amaryllis

Hona

SBI f21

SÅLD

S*Ida's Mamsell Ulla

Hona

SBI f21

Stannar hos oss!

5 VECKOR

CECILIAS KATTUNGAR

S*Ida's Mamsell Ulla, 2 v

S*Ida's Amaryllis, 2 v

S*Ida's Mollberg, 2 v

S*Ida's Movitz, 2 v

S*Ida's Bellman, 2 v

2 VECKOR

S*Ida's Mamsell Ulla, 3 v

S*Ida's Amaryllis, 3 v

S*Ida's Mollberg, 3 v

S*Ida's Movitz, 3 v

S*Ida's Bellman, 3 v

3 VECKOR

S*Ida's Mamsell Ulla, 4 v, SBI f21 ev h21?

S*Ida's Amaryllis, 4 v, SBI f21

S*Ida's Mollberg, 4 v, SBI ?21

S*Ida's Movitz, 4 v, SBI n21

S*Ida's Bellman, 4 v, SBI n21

4 VECKOR

S*Ida's Mamsell Ulla, 5 v, SBI f21 ev h21?

S*Ida's Amaryllis, 5 v, SBI f21

S*Ida's Mollberg, 5 v, SBI ?21

S*Ida's Movitz, 5 v, SBI n21

S*Ida's Bellman, 5 v, SBI n21

S*Ida's Mamsell Ulla, 7 v, SBI f21
(brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Amaryllis, 7 v, SBI f21 (brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Mollberg, 7 v, SBI a21 (blåtabby)

S*Ida's Movitz, 7 v, SBI a21 (blåtabby)

S*Ida's Bellman, 7 v, SBI n21 (bruntabby)

7 VECKOR

S*Ida's Mamsell Ulla, 8 v, SBI f21
(brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Amaryllis, 8 v, SBI f21 (brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Mollberg, 8 v, SBI a21 (blåtabby)

S*Ida's Movitz, 8 v, SBI a21 (blåtabby)

S*Ida's Bellman, 8 v, SBI n21 (bruntabby)

8 VECKOR

S*Ida's Amaryllis, 9 v, SBI f21 (brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Mollberg, 9 v, SBI a21 (blåtabby)

S*Ida's Movitz, 9 v, SBI a21 (blåtabby)

S*Ida's Bellman, 9 v, SBI n21 (bruntabby)

9 VECKOR

S*Ida's Mamsell Ulla, 9 v, SBI f21
(brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Mamsell Ulla, 10 v, SBI f21
(brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Amaryllis, 10 v, SBI f21 (brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Mollberg, 10 v, SBI a21 (blåtabby)

S*Ida's Movitz, 10 v, SBI a21
(blåtabby)

S*Ida's Bellman, 10 v, SBI n21 (bruntabby)

10 VECKOR

S*Ida's Mamsell Ulla, 11 v, SBI f21
(brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Amaryllis, 11 v, SBI f21 (brunsköldpaddstabby)

S*Ida's Mollberg, 11 v, SBI a21 (blåtabby)

S*Ida's Movitz, 11 v, SBI a21 (blåtabby)

S*Ida's Bellman, 11 v, SBI n21 (bruntabby)

11 VECKOR

S*Ida's Mollberg, 11 v, SBI a21 (blåtabby)